Radore Destek Platformu

PHP (Personal Home Page) ile e-posta gönderme kodu nedir?

PHP sayfanızdan e-posta göndermek için PHPMailer sınıfına sahip olmanız gerekmektedir.

Bu sınıf ile SMTP protokolü kullanarak e-posta gönderebilirsiniz. Aşağıdaki kod içeriğini kendi bilgileriniz ile düzenleyip kullanabilirsiniz.

Örn:
include ‘class.phpmailer.php’;
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Host = ‘smtp.sitem.com‘;
$mail->Port = 587;
$mail->Username = ‘benim@adresim.com‘;
$mail->Password = ‘çokgizlişifre‘;
$mail->SetFrom($mail->Username, ‘Benim Adım‘);
$mail->AddAddress(‘alici@adresi.com’, ‘Alıcının Adı‘);
$mail->CharSet = ‘UTF-8’;
$mail->Subject = ‘Mail Başlığı‘;
$mail->MsgHTML(‘Mailin içeriği!‘);
if($mail->Send()) {
echo ‘E-posta gönderildi!’;
} else {
echo ‘E-posta gönderilirken bir hata oluştu: ‘ . $mail->ErrorInfo;
}

Bu içerik faydalı mıydı?